Jana WinderenMitt i Musikken, Sveriges Radio P1, 8 June 2009

"Ljudkonst för insekternas och fiskarnas bästa" interview by Anna Dahllöv. Find the program here.
Click here to visit the Press Archive